Centre de ressources en partenariat avec
Dernière maj le 22/02/2018

         
  ÒRGANIK AGRIKILTI
Inovasyion agwoekolojik nan Peyi dHayiti
KONSTRIKSYON PARASIKLONIK
         
    1. Fetilizasyon vèt ak pwa kongo   1. Tretman bwa yo
    2. Manyk 5 ne anba t   2. Senti oubyen chenay
    3. Bannan pwent kreyon   3. Asanblaj bwa yo
    4. Posyon nim ak lay, yon ensektisid-fonjisid natirl   4. Sabliyè
    5. Pwodiksyon legim sou zamort   5. Travès
    6. Konps pou mete lavi nan t   6. Pwenson ak fety
        7. Chevwon
        8 - Kontrevantman
        9. Ranfòsman metalik pou bwa
        10. Lat
        11. Tl
        12. Ranfsman metalik tl
        13. Lamye ak galri
        14. Anplasman kay la ak pyebwa
        15. Sekirite sou chantye a
        16. Zouti pou bs yo
        17. Konstriksyon parasiklonik