Centre de ressources en partenariat avec

 
 ÒRGANIK AGRIKILTI
 AGRICULTURE BIOLOGIQUE

    Fetilizasyon vèt ak pwa kongo
     

 

    Pwodiksyon : Productions Bonsaï - (KPGA Konbit Peyizan GrandAnse) - APAES - ActionAid
Reyalizasyon : André Vanasse.
2017 - 2:57
     
    ÒRGANIK AGRIKILTI
Inovasyion agwoekolojik nan Peyi dHayiti
    1. Fetilizasyon vèt ak pwa kongo
    2. Manyòk 5 ne anba tè
    3. Bannan pwent kreyon
    4. Posyon nim ak lay, yon ensektisid-fonjisid natirèl
    5. Pwodiksyon legim sou zamorèt
    6. Konpòs pou mete lavi nan tè